Buddha Air (U4) flight index

Select departure airport.

India

Varanasi (VNS)

Nepal

Bhadrapur (BDP)
Bhairahawa (BWA)
Bharatpur (BHR)
Biratnagar (BIR)
Dhangarhi (DHI)
Janakpur (JKR)
Kathmandu (KTM)
Nepalganj (KEP)
Pokhara (PKR)
Rajbiraj (RJB)
Simara (SIF)
Surkhet (SKH)
Tumlingtar (TMI)