Xiamen Airlines flight MF 851: Zhengzhou - Singapore via Xiamen

Map for flight from Zhengzhou to Singapore via Xiamen
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Tue,Thu-Sun 07:40 Zhengzhou (CGO) M 09:50 Xiamen (XMN) 3
MF 851 Non-stop Boeing 737-800 (738) 2:10 Valid until 2016-03-26
Mon,Wed 07:40 Zhengzhou (CGO) M 10:00 Xiamen (XMN) 3
MF 851 Non-stop Boeing 737-800 (738) 2:20 Valid until 2016-03-23
Daily 08:00 Zhengzhou (CGO) M 09:50 Xiamen (XMN) 3
MF 851 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:50 Effective from 2016-03-27
Daily 10:50 Xiamen (XMN) 3 15:15 Singapore (SIN) 1
MF 851 Non-stop Boeing 737-800 (738) 4:25 Valid until 2016-03-26
Daily 11:00 Xiamen (XMN) 3 15:15 Singapore (SIN) 1
MF 851 Non-stop Boeing 737-800 (738) 4:15 Effective from 2016-03-27
Non-Direct Flights:
Tue,Thu-Sun 07:40 Zhengzhou (CGO) M 15:15 Singapore (SIN) 1
MF 851 1-stop Boeing 737-800 (738) 6:35 Valid until 2016-03-26
Mon,Wed 07:40 Zhengzhou (CGO) M 15:15 Singapore (SIN) 1
MF 851 1-stop Boeing 737-800 (738) 6:45 Valid until 2016-03-23
Daily 08:00 Zhengzhou (CGO) M 15:15 Singapore (SIN) 1
MF 851 1-stop Boeing 737-800 (738) 6:05 Effective from 2016-03-27