Lufthansa flight LH 949: Manchester - Frankfurt

Map for flight from Manchester to Frankfurt
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Tue-Thu 06:10 Manchester (MAN) 1 08:55 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Valid until 2015-04-23
Tue 06:10 Manchester (MAN) 1 08:55 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A320 (32A) 1:45 Operates only on 2015-04-28
Tue-Thu 06:10 Manchester (MAN) 1 08:55 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-04-29 through 2015-05-19
Wed 06:10 Manchester (MAN) 1 08:55 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A320 (32A) 1:45 Operates only on 2015-05-20
Tue-Thu 06:10 Manchester (MAN) 1 08:55 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-05-21 through 2015-05-28
Mon,Fri,Sat 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Valid until 2015-04-04
Mon,Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-04-05 through 2015-04-06
Mon,Fri,Sat 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-04-10 through 2015-04-18
Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A320 (32A) 1:45 Operates only on 2015-04-12
Mon,Fri-Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-04-19 through 2015-04-25
Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A320 (32A) 1:45 Operates only on 2015-04-26
Mon,Fri 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-04-27 through 2015-05-08
Sat 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A320 (320) 1:45 Operates only on 2015-05-02
Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A319 (319) 1:45 Operates only on 2015-05-03
Mon,Sat 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-05-09 through 2015-05-11
Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A320 (32A) 1:45 Operates only on 2015-05-10
Fri,Sat 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A320 (320) 1:45 Effective 2015-05-15 through 2015-05-16
Mon,Fri-Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-05-17 through 2015-05-23
Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A320 (32A) 1:45 Operates only on 2015-05-24
Mon,Fri-Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-05-25 through 2015-06-01
Daily 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-06-02 through 2015-12-24
Fri,Sat 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-12-26 through 2016-01-01
Mon-Thu,Sat,Sun 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective 2015-12-27 through 2016-01-07
Daily 06:15 Manchester (MAN) 1 09:00 Frankfurt (FRA) 1
LH 949 Non-stop Airbus A321 (321) 1:45 Effective from 2016-01-08