Garuda Indonesia flight GA 982: Soekarno-Hatta, Jakarta - Jeddah

Map for flight from Soekarno-Hatta, Jakarta to Jeddah
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Mon,Wed,Thu,Sat,Sun 16:30 Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) 2 22:15 Jeddah (JED) N
GA 982 Non-stop Boeing 777 (777) 9:45 Valid until 2014-08-02
Tue,Thu,Sat 16:30 Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) 2 22:15 Jeddah (JED) N
GA 982 Non-stop Airbus A330-200 (332) 9:45 Effective 2014-08-16 through 2014-08-23
Mon,Wed,Thu,Sat,Sun 16:30 Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) 2 22:15 Jeddah (JED) N
GA 982 Non-stop Boeing 777 (777) 9:45 Effective 2014-09-11 through 2014-10-02
Daily 16:30 Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) 2 22:15 Jeddah (JED) N
GA 982 Non-stop Boeing 777 (777) 9:45 Effective 2014-10-03 through 2014-10-29
Daily 16:30 Soekarno-Hatta, Jakarta (CGK) 2 22:15 Jeddah (JED) N
GA 982 Non-stop Boeing 777 (777) 9:45 Effective from 2014-12-01