China Southern flight CZ 6492: Urumqi - Shenyang via Lanzhou

Map for flight from Urumqi to Shenyang via Lanzhou
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Mon,Wed,Fri,Sun 16:35 Urumqi (URC) 3 19:00 Lanzhou (LHW)
CZ 6492 Non-stop Airbus A319 (319) 2:25 Effective 2014-07-02 through 2014-10-24
Tue,Thu,Sat 16:35 Urumqi (URC) 3 19:00 Lanzhou (LHW)
CZ 6492 Non-stop Airbus A320 (320) 2:25 Effective 2014-10-28 through 2015-03-28
Daily 16:35 Urumqi (URC) 3 19:00 Lanzhou (LHW)
CZ 6492 Non-stop Airbus A320 (320) 2:25 Effective from 2015-03-29
Mon,Wed,Fri,Sun 16:40 Urumqi (URC) 3 19:05 Lanzhou (LHW)
CZ 6492 Non-stop Airbus A319 (319) 2:25 Effective 2014-10-26 through 2015-03-27
Mon,Wed,Fri,Sun 19:50 Lanzhou (LHW) 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 Non-stop Airbus A319 (319) 2:30 Effective 2014-07-02 through 2014-10-24
Tue,Thu,Sat 19:50 Lanzhou (LHW) 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 Non-stop Airbus A320 (320) 2:30 Effective 2014-10-28 through 2015-03-28
Daily 19:50 Lanzhou (LHW) 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 Non-stop Airbus A320 (320) 2:30 Effective from 2015-03-29
Mon,Wed,Fri,Sun 19:55 Lanzhou (LHW) 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 Non-stop Airbus A319 (319) 2:25 Effective 2014-10-26 through 2015-03-27
Non-Direct Flights:
Mon,Wed,Fri,Sun 16:35 Urumqi (URC) 3 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 1-stop Airbus A319 (319) 4:55 Effective 2014-07-02 through 2014-10-24
Tue,Thu,Sat 16:35 Urumqi (URC) 3 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 1-stop Airbus A320 (320) 4:55 Effective 2014-10-28 through 2015-03-28
Daily 16:35 Urumqi (URC) 3 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 1-stop Airbus A320 (320) 4:55 Effective from 2015-03-29
Mon,Wed,Fri,Sun 16:40 Urumqi (URC) 3 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 1-stop Airbus A319 (319) 4:50 Effective 2014-10-26 through 2015-03-27