China Southern flight CZ 6492: Urumqi - Shenyang via Lanzhou

Map for flight from Urumqi to Shenyang via Lanzhou
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Mon,Wed,Fri,Sun 16:35 Urumqi (URC) 3 19:00 Lanzhou (LHW)
CZ 6492 Non-stop Airbus A319 (319) 2:25 Effective from 2015-03-29
Wed,Fri,Sun 16:40 Urumqi (URC) 3 19:05 Lanzhou (LHW)
CZ 6492 Non-stop Airbus A320 (320) 2:25 Valid until 2014-11-09
Mon 16:40 Urumqi (URC) 3 19:05 Lanzhou (LHW)
CZ 6492 Non-stop Airbus A319 (319) 2:25 Operates only on 2014-11-03
Mon,Wed,Fri,Sun 16:40 Urumqi (URC) 3 19:05 Lanzhou (LHW)
CZ 6492 Non-stop Airbus A320 (320) 2:25 Effective 2014-11-10 through 2015-03-27
Mon,Wed,Fri,Sun 19:50 Lanzhou (LHW) 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 Non-stop Airbus A319 (319) 2:30 Effective from 2015-03-29
Wed,Fri,Sun 19:55 Lanzhou (LHW) 22:30 Shenyang (SHE)
CZ 6492 Non-stop Airbus A320 (320) 2:35 Valid until 2014-11-09
Mon 19:55 Lanzhou (LHW) 22:30 Shenyang (SHE)
CZ 6492 Non-stop Airbus A319 (319) 2:35 Operates only on 2014-11-03
Mon,Wed,Fri,Sun 19:55 Lanzhou (LHW) 22:30 Shenyang (SHE)
CZ 6492 Non-stop Airbus A320 (320) 2:35 Effective 2014-11-10 through 2015-03-27
Non-Direct Flights:
Mon,Wed,Fri,Sun 16:35 Urumqi (URC) 3 22:20 Shenyang (SHE)
CZ 6492 1-stop Airbus A319 (319) 4:55 Effective from 2015-03-29
Wed,Fri,Sun 16:40 Urumqi (URC) 3 22:30 Shenyang (SHE)
CZ 6492 1-stop Airbus A320 (320) 5:00 Valid until 2014-11-09
Mon 16:40 Urumqi (URC) 3 22:30 Shenyang (SHE)
CZ 6492 1-stop Airbus A319 (319) 5:00 Operates only on 2014-11-03
Mon,Wed,Fri,Sun 16:40 Urumqi (URC) 3 22:30 Shenyang (SHE)
CZ 6492 1-stop Airbus A320 (320) 5:00 Effective 2014-11-10 through 2015-03-27