China Southern flight CZ 359: Guangzhou - Delhi

Map for flight from Guangzhou to Delhi
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Daily 18:45 Guangzhou (CAN) 22:35 Delhi (DEL) 3
CZ 359 Non-stop Boeing 737-700 (73G) 6:20 Effective 2014-10-26 through 2015-03-28
Daily 18:45 Guangzhou (CAN) 22:25 Delhi (DEL) 3
CZ 359 Non-stop Boeing 737-700 (73G) 6:10 Effective from 2015-03-29
Daily 18:50 Guangzhou (CAN) 22:00 Delhi (DEL) 3
CZ 359 Non-stop Boeing 737-700 (73G) 5:40 Valid until 2014-10-25