China Southern flight CZ 338: Incheon, Seoul - Haikou via Guangzhou

Map for flight from Incheon, Seoul to Haikou via Guangzhou
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Daily 14:35 Incheon, Seoul (ICN) 17:40 Guangzhou (CAN)
CZ 338 Non-stop Airbus A321 (321) 4:05 Effective 2014-10-26 through 2015-03-28
Daily 14:55 Incheon, Seoul (ICN) 17:40 Guangzhou (CAN)
CZ 338 Non-stop Airbus A321 (321) 3:45 Valid until 2014-10-25
Daily 14:55 Incheon, Seoul (ICN) 17:40 Guangzhou (CAN)
CZ 338 Non-stop Airbus A321 (321) 3:45 Effective from 2015-03-29
Daily 18:50 Guangzhou (CAN) 20:05 Haikou (HAK)
CZ 338 Non-stop Airbus A321 (321) 1:15 Valid until 2014-10-25
Daily 18:50 Guangzhou (CAN) 20:00 Haikou (HAK)
CZ 338 Non-stop Airbus A321 (321) 1:10 Effective 2014-10-26 through 2015-03-28
Daily 18:55 Guangzhou (CAN) 20:05 Haikou (HAK)
CZ 338 Non-stop Airbus A321 (321) 1:10 Effective from 2015-03-29
Non-Direct Flights:
Daily 14:35 Incheon, Seoul (ICN) 20:00 Haikou (HAK)
CZ 338 1-stop Airbus A321 (321) 5:15 Effective 2014-10-26 through 2015-03-28
Daily 14:55 Incheon, Seoul (ICN) 20:05 Haikou (HAK)
CZ 338 1-stop Airbus A321 (321) 5:00 Valid until 2014-10-25
Daily 14:55 Incheon, Seoul (ICN) 20:05 Haikou (HAK)
CZ 338 1-stop Airbus A321 (321) 4:55 Effective from 2015-03-29