China Southern flight CZ 3081: Guiyang - Suvarnabhumi, Bangkok via Guangzhou

Map for flight from Guiyang to Suvarnabhumi, Bangkok via Guangzhou
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Daily 09:50 Guiyang (KWE) 11:15 Guangzhou (CAN)
CZ 3081 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:25 Valid until 2015-03-28
Daily 09:50 Guiyang (KWE) 11:25 Guangzhou (CAN)
CZ 3081 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:35 Effective from 2015-03-29
Daily 12:40 Guangzhou (CAN) 14:35 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CZ 3081 Non-stop Boeing 737-800 (738) 2:55 Valid until 2015-03-28
Daily 12:40 Guangzhou (CAN) 14:30 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CZ 3081 Non-stop Boeing 737-800 (738) 2:50 Effective from 2015-03-29
Non-Direct Flights:
Daily 09:50 Guiyang (KWE) 14:35 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CZ 3081 1-stop Boeing 737-800 (738) 4:20 Valid until 2015-03-28
Daily 09:50 Guiyang (KWE) 14:30 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CZ 3081 1-stop Boeing 737-800 (738) 4:25 Effective from 2015-03-29