China Eastern flight MU 734: Hong Kong - Lijiang via Kunming

Map for flight from Hong Kong to Lijiang via Kunming
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Thu 14:50 Hong Kong (HKG) 1 17:05 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 2:15 Valid until 2014-11-13
Wed,Thu 14:50 Hong Kong (HKG) 1 17:05 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 2:15 Effective 2014-11-19 through 2015-03-26
Daily 16:40 Hong Kong (HKG) 1 18:40 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 2:00 Effective from 2015-03-30
Mon,Fri,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 19:20 Kunming (KMG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 2:15 Valid until 2015-03-29
Wed,Thu 18:00 Kunming (KMG) 19:00 Lijiang (LJG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:00 Valid until 2015-03-26
Daily 19:30 Kunming (KMG) 20:30 Lijiang (LJG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:00 Effective from 2015-03-30
Mon,Fri,Sun 20:20 Kunming (KMG) 21:20 Lijiang (LJG)
MU 734 Non-stop Boeing 737 (737) 1:00 Valid until 2015-03-29
Non-Direct Flights:
Thu 14:50 Hong Kong (HKG) 1 19:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 3:15 Valid until 2014-11-13
Wed,Thu 14:50 Hong Kong (HKG) 1 19:00 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 3:15 Effective 2014-11-19 through 2015-03-26
Daily 16:40 Hong Kong (HKG) 1 20:30 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 3:00 Effective from 2015-03-30
Mon,Fri,Sun 17:05 Hong Kong (HKG) 1 21:20 Lijiang (LJG)
MU 734 1-stop Boeing 737 (737) 3:15 Valid until 2015-03-29