China Airlines flight CI 920: Hong Kong - Taiwan Taoyuan, Taipei

Map for flight from Hong Kong to Taiwan Taoyuan, Taipei
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Tue,Thu,Fri 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A340-300 (343) 1:35 Valid until 2014-01-23
Mon,Fri-Sun 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:35 Effective 2014-01-18 through 2014-01-27
Wed 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:35 Effective 2014-01-22 through 2014-02-26
Tue,Thu,Fri 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A340-300 (343) 1:35 Effective 2014-01-28 through 2014-02-28
Sat 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:35 Operates only on 2014-02-01
Mon,Sat,Sun 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:35 Effective 2014-02-02 through 2014-02-16
Mon 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:35 Operates only on 2014-02-17
Mon,Sat,Sun 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:35 Effective 2014-02-22 through 2014-03-02
Mon-Thu 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:35 Effective 2014-03-03 through 2014-03-06
Mon,Fri-Sun 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:35 Effective 2014-03-07 through 2014-03-10
Tue,Wed 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:35 Effective 2014-03-11 through 2014-03-26
Thu,Fri 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A340-300 (343) 1:35 Effective 2014-03-13 through 2014-03-28
Mon,Sat,Sun 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:35 Effective 2014-03-15 through 2014-03-29
Sun 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:35 Effective from 2014-10-26
Mon 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:35 Effective from 2014-10-27
Tue,Thu-Sat 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:35 Effective from 2014-10-28
Mon,Sat,Sun 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2014-03-30 through 2014-10-25
Tue-Thu 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Effective 2014-04-01 through 2014-10-23
Fri 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A340-300 (343) 1:40 Effective 2014-04-04 through 2014-10-24