China Airlines flight CI 920: Hong Kong - Taiwan Taoyuan, Taipei

Map for flight from Hong Kong to Taiwan Taoyuan, Taipei
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Mon,Sun 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:35 Effective from 2015-10-25
Tue 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A340-300 (343) 1:35 Effective from 2015-10-27
Wed-Sat 19:50 Hong Kong (HKG) 1 21:25 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:35 Effective from 2015-10-28
Mon 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Valid until 2015-04-06
Tue,Thu,Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Valid until 2015-04-09
Wed,Sun 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:40 Valid until 2015-05-20
Fri 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A340-300 (343) 1:40 Effective 2015-04-03 through 2015-04-24
Mon,Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-04-11 through 2015-04-25
Tue,Thu 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Effective 2015-04-14 through 2015-05-28
Mon 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A340-300 (343) 1:40 Operates only on 2015-04-27
Mon,Fri,Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-05-01 through 2015-05-18
Mon,Wed,Fri,Sun 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:40 Effective 2015-05-22 through 2015-05-27
Fri,Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-05-23 through 2015-05-30
Tue,Wed,Sun 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:40 Effective 2015-05-31 through 2015-06-03
Mon,Thu,Fri,Sun 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-06-01 through 2015-06-08
Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Effective 2015-06-06 through 2015-06-27
Mon,Tue,Thu,Fri,Sun 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-06-09 through 2015-06-30
Wed 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:40 Effective 2015-06-10 through 2015-07-01
Thu,Fri 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Effective 2015-07-02 through 2015-08-07
Mon,Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-07-04 through 2015-08-10
Tue,Wed,Sun 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:40 Effective 2015-07-05 through 2015-08-30
Mon,Thu,Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-08-13 through 2015-08-17
Thu,Fri 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Effective 2015-08-14 through 2015-08-28
Mon,Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-08-22 through 2015-08-31
Tue-Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Effective 2015-09-01 through 2015-09-12
Sun 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 737-800 (738) 1:40 Effective 2015-09-06 through 2015-10-18
Mon 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Operates only on 2015-09-07
Mon-Wed,Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Effective 2015-09-14 through 2015-09-19
Mon,Tue,Thu,Fri 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Airbus A330-300 (333) 1:40 Effective 2015-09-17 through 2015-09-22
Mon-Sat 20:10 Hong Kong (HKG) 1 21:50 Taiwan Taoyuan, Taipei (TPE) 1
CI 920 Non-stop Boeing 747-400 (744) 1:40 Effective 2015-09-23 through 2015-10-24