Cathay Pacific flight CX 751: Hong Kong - Suvarnabhumi, Bangkok via Delhi

Map for flight from Hong Kong to Suvarnabhumi, Bangkok via Delhi
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Tue-Thu 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Valid until 2014-07-03
Fri,Sun 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A330-300 (333) 2:55 Effective 2014-07-04 through 2014-07-06
Mon-Sat 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Effective 2014-07-05 through 2014-07-12
Daily 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Effective 2014-07-13 through 2014-07-20
Daily 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A330-300 (333) 2:55 Effective 2014-07-21 through 2014-07-27
Mon-Thu 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Effective 2014-07-28 through 2014-08-04
Wed,Fri-Sun 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Boeing 747-400 (744) 2:55 Effective 2014-08-01 through 2014-08-17
Tue 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A330-300 (333) 2:55 Effective 2014-08-05 through 2014-08-26
Mon,Thu 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Effective 2014-08-07 through 2014-08-18
Mon,Wed-Fri,Sun 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Effective 2014-08-20 through 2014-08-28
Fri,Sat 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Boeing 747-400 (744) 2:55 Effective 2014-08-23 through 2014-08-30
Mon-Wed,Sat,Sun 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Boeing 747-400 (744) 2:55 Effective 2014-09-14 through 2014-10-01
Thu,Fri 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Effective 2014-09-18 through 2014-10-03
Mon,Thu-Sat 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Effective 2014-10-04 through 2014-10-25
Sun 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Boeing 777-200 (772) 2:55 Effective 2014-10-05 through 2014-10-19
Tue,Wed 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Boeing 747-400 (744) 2:55 Effective 2014-10-07 through 2014-10-22
Daily 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A330-300 (333) 2:55 Effective 2014-10-26 through 2015-03-28
Sun 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Boeing 777-200 (772) 2:55 Effective from 2015-03-29
Mon,Thu-Sat 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Airbus A340-300 (343) 2:55 Effective from 2015-03-30
Tue,Wed 14:25 Hong Kong (HKG) 1 16:20 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK)
CX 751 Non-stop Boeing 747-400 (744) 2:55 Effective from 2015-03-31
Daily 17:35 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK) 20:50 Delhi (DEL) 3
CX 751 Non-stop Airbus A330-300 (333) 4:45 Effective 2014-10-26 through 2014-12-14
Daily 17:35 Suvarnabhumi, Bangkok (BKK) 20:50 Delhi (DEL) 3
CX 751 Non-stop Airbus A330-300 (333) 4:45 Effective 2015-02-16 through 2015-03-28
Non-Direct Flights:
Daily 14:25 Hong Kong (HKG) 1 20:50 Delhi (DEL) 3
CX 751 1-stop Airbus A330-300 (333) 7:40 Effective 2014-10-26 through 2014-12-14
Daily 14:25 Hong Kong (HKG) 1 20:50 Delhi (DEL) 3
CX 751 1-stop Airbus A330-300 (333) 7:40 Effective 2015-02-16 through 2015-03-28