Air China flight CA 985: Chongqing - San Francisco via Capital, Beijing

Map for flight from Chongqing to San Francisco via Capital, Beijing
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 13:40 Capital, Beijing (PEK) 3
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 2:40 Valid until 2016-10-29
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 13:35 Capital, Beijing (PEK) 3
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 2:35 Effective from 2016-10-30
Daily 15:40 Capital, Beijing (PEK) 3 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 11:40 Valid until 2016-10-29
Daily 16:00 Capital, Beijing (PEK) 3 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 11:20 Effective 2016-10-30 through 2016-11-05
Daily 16:00 Capital, Beijing (PEK) 3 11:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 11:20 Effective from 2016-11-06
Non-Direct Flights:
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 1-stop Boeing 747 (747) 14:20 Valid until 2016-10-29
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 1-stop Boeing 747 (747) 13:55 Effective 2016-10-30 through 2016-11-05
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 11:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 1-stop Boeing 747 (747) 13:55 Effective from 2016-11-06