Air China flight CA 985: Chongqing - San Francisco via Capital, Beijing

Map for flight from Chongqing to San Francisco via Capital, Beijing
Select flight date:
FLIGHT SCHEDULE
Direct Flights:
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 13:30 Capital, Beijing (PEK) 3
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 2:30 Valid until 2015-10-24
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 13:35 Capital, Beijing (PEK) 3
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 2:35 Effective 2015-10-25 through 2016-03-26
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 13:30 Capital, Beijing (PEK) 3
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 2:30 Effective from 2016-03-27
Daily 15:40 Capital, Beijing (PEK) 3 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 11:40 Valid until 2015-10-24
Daily 15:40 Capital, Beijing (PEK) 3 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 11:40 Effective from 2016-03-27
Daily 16:00 Capital, Beijing (PEK) 3 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 11:20 Effective 2015-10-25 through 2015-10-31
Daily 16:00 Capital, Beijing (PEK) 3 11:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 11:20 Effective 2015-11-01 through 2016-03-12
Daily 16:00 Capital, Beijing (PEK) 3 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 Non-stop Boeing 747 (747) 11:20 Effective 2016-03-13 through 2016-03-26
Non-Direct Flights:
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 1-stop Boeing 747 (747) 14:10 Valid until 2015-10-24
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 1-stop Boeing 747 (747) 13:55 Effective 2015-10-25 through 2015-10-31
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 11:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 1-stop Boeing 747 (747) 13:55 Effective 2015-11-01 through 2016-03-12
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 1-stop Boeing 747 (747) 13:55 Effective 2016-03-13 through 2016-03-26
Daily 11:00 Chongqing (CKG) 12:20 San Francisco (SFO) I
CA 985 1-stop Boeing 747 (747) 14:10 Effective from 2016-03-27