Star Flyer (7G) flight index

Select departure airport.

Japan

Chubu Centrair, Nagoya (NGO)
Fukuoka (FUK)
Kansai, Osaka (KIX)
Kitakyushu (KKJ)
Tokyo (Haneda) (HND)
Ube (UBJ)